Schoonheidssalon Queenie
Traay 124 - 3971 GS Driebergen
Telefoon: 06 - 201 00 375
E-mail: queenie-124@hotmail.com

Voor vragen kunt u altijd even bellen of mailen!

K.v.K.: 30 117 431
Rekeningnummer: NL97 INGB 0004 4895 68
BTW nr: NL001994613B55

Openingstijden:

Maandag

13:30 - 17:30

Dinsdag

09:00 - 21:00

Woensdag

09:00 - 17:30

Donderdag

09:00 - 17:30

Vrijdag

09:00 -17:30 
Annuleren van gemaakte afspraken dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, anders worden kosten doorberekend!


Schoonheidssalon Queenie bevindt zich in het zelfde pand als Miranda's Haarmode en De Knederij.

Voor meer informatie over de kapsalon: www.mirandashaarmode.nl
Voor meer informatie over de knederij: www.knederij.nl

Privacyverklaring
Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk gevestigd aan Traay 124 3971 Gs Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk, Traay 124 3971 GS Driebergen, telefoon 0620100375, www.queenie-schoonheidssalon.nl, e-mail: queenie-124@hotmail.com.
Mw. M. van merkestijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk Hij/zij is te bereiken via e-mail: queenie-124@hotmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail: queenie-124@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Uw behandeling te kunnen uitvoeren

Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail: queenie-124@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Queenie schoonheidssalon & pedicurepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: queenie-124@hotmail.com.